MAPA_1
Chyžné Koceľovce Ochtiná Štítnik Plešivec Rákoš Kameňany Šivetice Rimavské Brezovo Kyjatice Rimavská Baňa Kraskovo

Hizsnyó

Gömör egyik legbájosabb középkori temploma már messziről vonzza a látogatókat magas keleti tájolású, téglából épült nyeregtetőjével és masszív, tetővel fedett kapukkal és körítőfalával. A 13. század 2. feléből származó eredeti templom egyetlen hajóból állt, négyzet alakú szentéllyel és egy hozzá tartozó sekrestyével (a papok számára fenntartott mellékhelyiséggel). Később egy különálló harangtorony, egy 18. századi fa népi rönkház és a kő erődítésbe épített egykori egyházi iskola földszintes épülete került hozzá.

Olvass tovább

Gecelfalva

A ma evangélikus templomként működő gecelfalvi templom a 14. század első feléből származik, eredetileg Szent Bertalan tiszteletére szentelték. Egyhajós szentélyes épület, északi oldalán sekrestyével, nyugati oldalán magas toronnyal. A templom szentélyét a 14. század utolsó harmadában kibővítették és keresztboltozattal boltozták.

Olvass tovább

Ochtina

Az ochtinai templom (ma evangélikus templom), amelyet eredetileg Szent Miklósnak szenteltek, a Gömör vidék egyik legrégebbi és legérdekesebb nevezetessége. A gótikus templom egy romos román kori épület helyén épült egyhajós templomként, szentéllyel és északi sekrestyével. Az északi csillagboltozatos oldalhajót a 16. század elején építették hozzá, a hajó porosz boltíves mennyezete a 18. századból származik.

Olvass tovább

Csetnek

A lenyűgöző gótikus templom a 13. század óta áll Csetneken. Az eredetileg kis templomot a 14. század 2. harmadában a Bebek család egyik ága, a csetneki család építtette át háromhajós bazilikává. A gótikus ablakok a 15. század utolsó harmadából származnak, míg a hatalmas tornyot csak a 18. század második harmadában építették hozzá. A templom összes belső falát eredetileg falfestmények borították (a 14. század közepétől a 16. század elejéig tartó több fázisból), többnyire olasz freskótechnikával.

Olvass tovább

Pelsőc

Az eredetileg Szent György tiszteletére szentelt egyhajós templom ma a református keresztény egyház helyi gyülekezetéhez tartozik. A pelsőci templomot 1314-ben említik először. A 15. század elején a templom északi falához egy késő gótikus kápolnát építettek a szepesi temetőkápolnák mintájára. A sírkápolnába azonban csak Bebek Lászlót temették el, aki a 15. század elején halt meg.

Olvass tovább

Gömörrákos

A Szentháromság római katolikus templom egy korai gótikus egyhajós épület a 13. század közepéről. Román patkó alakú apszissal és román kori résablakokkal rendelkezik, de a bejárati kapu már gótikus tört ívű. A hajóban egyszerű, festett famennyezet található a 17. század végéről. A templom előtt egy barokk tégla harangtorony áll, fa felépítménnyel.

Olvass tovább

Kövi

A 13. század közepéről származó, eredetileg Szent László magyar király tiszteletére szentelt templom román alapokon nyugszik. Egyhajós templom félköríves apszissal, hozzáépített déli toronnyal és sekrestyével a szentély északi oldalán. A templom mai megjelenését a 17. századi (a hajó boltozata, a tégla karzat és a déli torony átépítése) és a 18. századi (barokk és klasszicista stílusú ablaknyílások) átalakítások befolyásolták. A különálló torony 1800 körül épült.

Olvass tovább

Süvete

Az Antióchiai Szent Margitnak szentelt tégla román stílusú templom a 13. század közepén épült a Süvete község feletti dombon. A templom formája rotunda, belső átmérője 11 méter, és ezzel Közép-Európa egyik legnagyobb kör alaprajzú épülete. A 14. században a templom belsőjét egy monumentális, félköríves diadalívvel hajóra és szentélyre osztották. A 18. században a templomot részben átépítették barokk stílusban. A régi kőkerítésbe harangtornyot építettek bejárati kapuval. Ma a közvetlen közelében temető található.

Olvass tovább

Rimabrézó

Eredetileg a korai gótikus templomot Rimabrézón a reformáció előtt Szűz Mária születésének szentelték. Ma az evangélikus templom egyhajós épület, a 14. század 1. feléből származó szentéllyel. A legnagyobb felújításon 1893-ban esett át a faluban épült vasgyárnak köszönhető megnövekedett lakosságszám miatt. A templom eredeti gótikus részében található, a 14. század 2. feléből származó egyedülálló falfestmények valószínűleg az ochtinai szentély mesterének műhelyéből származó művészek munkái.

Olvass tovább

Kiéte

A kiétei templom a 13. század végéről vagy a 14. század elejéről származik. Eredetileg egy erődített román-gótikus egyhajós templom, szentéllyel, a keleti oldalon egy hozzáépített toronnyal, az északi oldalon pedig egy sekrestyével. A helyén egy korábbi iskola és plébánia romjai találhatók.

Olvass tovább

Rimabánya

Rimabánya község fölött álló kora gótikus egyhajós (ma evangélikus) templomot reneszánsz fal veszi körül. Érdekesség, hogy a templomot kívül és belül is kifestették. A 18. századból származó barokk-klasszicista harangtorony szokatlanul a szentély északi falához van hozzáépítve.

Olvass tovább

Karaszkó

A karaszkói (ma evangélikus) erődített kora gótikus templom a 14. század első feléből származik, egy régebbi épület helyén áll. A 15. században fallal erősítették meg, 1657-ben fából készült haranglábat építettek hozzá. Az egyhajós térben 1758-ból származó festett kazettás mennyezet van, a szentély keresztboltozatos.

Olvass tovább