Hizsnyó

Hizsnyó, Angyali üdvözlet templom

Gömör egyik legbájosabb középkori temploma már messziről vonzza a látogatókat magas keleti tájolású, téglából épült nyeregtetőjével és masszív, tetővel fedett kapukkal és körítőfalával. A 13. század 2. feléből származó eredeti templom egyetlen hajóból állt, négyzet alakú szentéllyel és egy hozzá tartozó sekrestyével (a papok számára fenntartott mellékhelyiséggel). Később egy különálló harangtorony, egy 18. századi fa népi rönkház és a kő erődítésbe épített egykori egyházi iskola földszintes épülete került hozzá.

A 14. század 70-es - 80-as éveiből származó falfestmények borítják a szentély körítőfalait és boltozatát, beleértve a diadalív belső falát is.

A templom belsőjének egyedülálló része egy ritka késő gótikus szárnyasoltár 1508-ból, amelynek központi szobra az angyali üdvözletet ábrázolja, és amelynek kétoldalt festett szárnyai a lőcsei Pál mester műhelyéből származnak.

Felhívjuk figyelmét ezekre a falfestményekre

A szentély boltozata az evangélisták, egyházatyák és angyalok szimbólumaival

A szentély boltozatának falfestményei valószínűleg a 14. század 70-es - 80-as éveiben készültek.

A szentély keresztboltozatának négy részén egyházatyák könyvekkel, evangélisták szimbólumaival és négy angyal figurájával díszített festmények láthatók. A boltozat keleti részében egy oroszlán - Szent Márk evangélista jelképe szerepel Szent Ambrus mellett, az északi mezőben egy ökör - Szent Lukács evangélista jelképe Szent Gergely pápa mellett, a déli mezőben egy angyal - Szent Máté evangélista jelképe látszik Szent Ágoston mellett, a nyugati mezőben pedig egy sas - Szent János evangélista jelképe áll Szent Jeromos bíboros mellett. Ez az ábrázolási mód Olaszországból került Gömörre, az eredete VIII. Bonifác 1298-as bullájához kapcsolódik, amely az egyházatyák iránti tiszteletre mutatott rá.

A boltozat dekorációját a boltozat bordáin növényi motívumok és fiatalemberek, talán angyalok fejével díszített részletek egészítik ki.

Okos és balga szüzek

A templom szentélyének nyugati falán lévő diadalívet a bölcs és a balga szüzek példázata fedi. Krisztus jobbján az öt okos szűz olajjal töltött égő lámpásokkal, Krisztus balján a balga szüzek olaj nélküli lámpásokkal. A balga szüzekkel szemben egy mandorlában, felemelt kézzel álló Krisztus félalak áll. Érdekes az egyes szüzek változatos öltözete.

A szenvedő Krisztus és a mellette álló tanítványok alakjai

A Szenvedő Krisztus képe a sekrestyébe vezető kora gótikus kőkapu feletti teret borítja a szentély északi falán. A kép négyzetes keretben szerepel, és Krisztust szarkofágban, felegyenesedett helyzetben ábrázolja, mellkasán keresztbe tett karokkal, testét számos sebbel borítva. A Szenvedő Krisztus képétől balra és jobbra a tanítványokat ábrázoló freskók láthatók.

A szentély boltozata az evangélisták, egyházatyák és angyalok szimbólumaival
Krisztus megkeresztelkedése
Okos és balga szüzek
Krisztus megkeresztelkedése
A szenvedő Krisztus és a mellette álló tanítványok alakjai
Krisztus megkeresztelkedése