Chyžné

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Jeden z najpôvabnejších stredovekých kostolíkov v Gemeri upúta už z diaľky vysokým východným murovaným štítom a masívnym ohradným múrom so zastrešenými bránkami. Pôvodný kostol z 2. polovici 13. storočia tvorila jedna loď so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou (vedľajšia miestnosť pre kňazov). Neskôr pribudla osobitne stojaca zvonica, drevená ľudová zrubová stavba z 18. storočia a do kamennej ohrady vstavaná prízemná budova bývalej cirkevnej školy.

Nástenné maľby datované do 70. – 80. rokov 14. storočia pokrývajú obvodové steny a klenbu presbytéria vrátane vnútornej steny víťazného oblúka.

Unikátnou súčasťou interiéru kostola je vzácny neskorogotický krídlový oltár z roku 1508 s ústredným súsoším Zvestovania Panne Márii a s maľovanými dvojstrannými krídlami z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Klenba presbytéria so symbolmi evanjelistov, cirkevnými otcami a anjelmi

Nástenné maľby klenby presbytéria vznikli pravdepodobne v 70. – 80. rokoch 14. storočia.

Na štyroch častiach krížovej klenby presbytéria sa nachádzajú maľby s postavami cirkevných otcov s knihami, symbolmi evanjelistov a štyrmi postavami anjelov. Vo východnom poli klenby je lev – symbol evanjelistu sv. Marka vedľa sv. Ambróza, v severnom poli je vôl – symbol evanjelistu sv. Lukáša vedľa pápeža sv. Gregora, v južnom poli anjel – symbol evanjelistu sv. Matúša vedľa sv. Augustína a v západnom je orol – symbol sv. Jána evanjelistu vedľa kardinála sv. Hieronyma. Tento spôsob zobrazenia sa dostal na Gemer z Talianska, kde sa jeho vznik spája s bulou Bonifáca VIII. z roku 1298, ktorá poukazovala na úctu k cirkevným otcom.

Výzdobu klenby dopĺňajú náročné dekorácie s rastlinnými motívmi a hlavičkami mladíkov, azda anjelov, na rebrách klenby.

Múdre a pochabé panny

Podobenstvo o múdrych a pochabých pannách pokrýva víťazný oblúk na západnej stene presbytéria kostola. Po Kristovej pravici je päť múdrych panien s horiacimi lampami naplnenými olejom, po Kristovej ľavici sú pochabé panny s lampami bez oleja. Polpostava Krista v mandorle so zdvihnutými rukami sa obracia smerom k pochabým pannám. Zaujímavé je rôznorodé oblečenie jednotlivých panien.

Kristus Trpiteľ a postavy učeníkov vedľa neho

Obraz Krista Trpiteľa pokrýva priestor nad ranogotickým kamenným portálom vedúcim do sakristie na severnej stene presbytéria. Nachádza sa v štvorcovom orámovaní a Kristus je zobrazený vo vztýčenej polohe v sarkofágu s rukami prekríženými na hrudi, pričom telo má pokryté mnohými ranami. Vľavo a vpravo od obrazu Krista Trpiteľa sú fresky zobrazujúce učeníkov.

Klenba presbytéria so symbolmi evanjelistov, cirkevnými otcami a anjelmi
Krst Krista
Múdre a pochabé panny
Krst Krista
Kristus Trpiteľ a postavy učeníkov vedľa neho
Krst Krista