Süvete

Süvete

Az Antióchiai Szent Margitnak szentelt tégla román stílusú templom a 13. század közepén épült a Süvete község feletti dombon. A templom formája rotunda, belső átmérője 11 méter, és ezzel Közép-Európa egyik legnagyobb kör alaprajzú épülete. A 14. században a templom belsőjét egy monumentális, félköríves diadalívvel hajóra és szentélyre osztották. A 18. században a templomot részben átépítették barokk stílusban. A régi kőkerítésbe harangtornyot építettek bejárati kapuval. Ma a közvetlen közelében temető található.

Az eredeti román kori falfestményeket, amelyeken a Szent Margit legendájának jelenetei voltak láthatóak, ugyanilyen témájú gótikus festményekkel fedték be, és kiegészítették a Passió-ciklus jeleneteivel. A festmények két rétegét 1911-ben fedte fel Groh István budapesti restaurátor.

Felhívjuk figyelmét ezekre a falfestményekre

Freskók Antióchiai Szent Margit életéből származó motívumokkal

A szentély legértékesebb román kori festményei a szíriai Antióchia városából származó fiatal keresztény nő, Szent Margit életének és vértanúságának jeleneteit ábrázolják, amelyek a festmények felső sávjában találhatók. Amikor megtagadta, hogy feleségül menjen a helyi uralkodóhoz, Olybriushoz, aki arra kényszerítette, hogy pogány istenekhez imádkozzon, Olybrius bebörtönöztette és megkínoztatta. Mivel még ekkor sem tagadta meg keresztény hitét, Olybrius lefejeztette. Antióchiai Szent Margit kultuszát Magyarországon II. András király erősítette meg, amikor a keresztes hadjáratból a Szentföldről visszatérve Szent Margit ereklyéjét hozta haza. A freskó rendkívüli eleme a süvetei rotunda eredeti állapotának ábrázolása, vörös zsindelyekkel fedett tetővel, téglából épült kör alakú toronnyal a tetején, amelyet a templom barokk átépítése során eltávolítottak. Az eredeti, Szent Margit legendájának motívumait tartalmazó román kori freskókat ugyanilyen témájú gótikus festményekkel fedték le, és a Passió-ciklus jeleneteivel egészítették ki.

Keresztre feszítés a második festmény-övezetben

Az alsó öv apszisának belsőjét több, jelentősen megrongálódott falfestmény borítja, amelyeken a Passió-ciklus motívumai láthatók. A legjobban megőrzött a Krisztust a kereszten ábrázoló freskó.

Szent Mihály arkangyal, aki a lelkeket mérlegeli

A rotunda szentélye a templom festészetének gótikus szakaszából származó fontos falfestmények töredékeit rejti. A legjobban fennmaradt festmény Szent Mihály arkangyalt ábrázolja, amint lelkeket mérlegel. A mérleg egyik oldalán démonok alakjait látjuk nehéz malomkerékkel, de ezeket egy emberi alak súlyozza túl közönséges kenyérrel.

Freskók Antióchiai Szent Margit életéből származó motívumokkal
Krisztus megkeresztelkedése
Keresztre feszítés a második festmény-övezetben
Krisztus megkeresztelkedése
A freskó
Krisztus megkeresztelkedése