Šivetice

Šivetice

Na vyvýšenine nad obcou Šivetice bol v polovici 13. storočia postavený tehlový románsky kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Kostol má tvar rotundy s vnútorným priemerom 11 metrov a patrí medzi najväčšie stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe. V priebehu 14. storočia bol interiér kostola predelený na loď a svätyňu monumentálnym lomeným víťazným oblúkom. V 18. storočí sa kostol čiastočne prestaval v barokovom slohu. Do starej kamennej ohrady vstavali zvonicu so vstupnou bránou. V tesnom susedstve sa dnes nachádza cintorín.

Pôvodné románske nástenné maľby s výjavmi z legendy o sv. Margite boli prekryté gotickými maľbami s rovnakou tematikou a doplnené výjavmi z pašiového cyklu. Dve vrstvy malieb odkryl v roku 1911 budapeštiansky reštaurátor István Groh.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Fresky s motívmi zo života sv. Margity Antiochijskej

Najcennejšie románske maľby svätyne zachytávajú výjavy o živote a umučení sv. Margity, mladej kresťanky z mesta Antiochia v Sýrii, umiestnené v hornom páse malieb. Keď sa odmietla vydať za miestneho vládcu Olybria, ktorý ju nútil vzývať pohanských bohov, dal ju uväzniť a mučiť. Keďže ani potom sa nevzdala kresťanskej viery, Olybrius ju dal sťať. Kult svätej Margity Antiochijskej posilnil v Uhorsku kráľ Ondrej II., keď sa vrátil z krížovej výpravy do Svätej zeme a priniesol odtiaľ aj relikviu sv. Margity. Mimoriadnym prvkom fresky je pôvodná podoba šivetickej rotundy s červenou škridlovou strechou ukončenou murovaným tamburom (kruhovou vežičkou s oknami), ktorá bola počas barokovej prestavby kostola odstránená. Pôvodné románske fresky s motívmi legendy o sv. Margite boli prekryté gotickými maľbami s rovnakou tematikou a doplnené výjavmi pašiového cyklu.

Ukrižovanie v druhom páse malieb

Vnútro apsidy v dolnom páse pokrýva niekoľko značne poškodených nástenných malieb s motívmi pašiového cyklu. Najlepšie zachovanou je freska zobrazujúca Krista na kríži.

sv. Michal archanjel vážiaci duše

Svätyňa rotundy ukrýva fragmenty významných nástenných malieb z gotickej fázy výmaľby kostola. Najzachovalejšia maľba zobrazuje svätého Michala archanjela vážiaceho duše. Na jednej strane váh vidíme postavy démonov s ťažkými mlynskými kolesami, ktoré však prevažuje ľudská postava s obyčajným chlebom.

Fresky s motívmi zo života sv. Margity Antiochijskej
Krst Krista
Ukrižovanie v druhom páse malieb
Krst Krista
Freska
Krst Krista