Csetnek

Csetnek, evangélikus templom

A lenyűgöző gótikus templom a 13. század óta áll Csetneken. Az eredetileg kis templomot a 14. század 2. harmadában a Bebek család egyik ága, a csetneki család építtette át háromhajós bazilikává. A gótikus ablakok a 15. század utolsó harmadából származnak, míg a hatalmas tornyot csak a 18. század második harmadában építették hozzá. A templom összes belső falát eredetileg falfestmények borították (a 14. század közepétől a 16. század elejéig tartó több fázisból), többnyire olasz freskótechnikával.

A templomban található egy értékes öntöttvas keresztelőmedence (1454), egy késő gótikus stallum (pad) a 16. század elejéről, egy magas, háromszintes oltár (1636) és egy reneszánsz orgona.

Felhívjuk figyelmét ezekre a falfestményekre

Volto Santo

Az északi mellékhajóban található érdekes és tematikailag egyedülálló jelenet a Volto Santo (Szent arc). A Toszkánabéli luccai Szent Márton-székesegyházból származó festett szobor látható rajta. A festmény egy szakállas alakot ábrázol pompás köntösben, keresztre szegezve. A jelenethez több legenda is fűződik. Az egyik Nikodémus szobrászról szól, aki fából faragott egy Krisztus Király-szobrot, de nem volt bátorsága az arcot kifaragni, mivel nem tudta, hogy valójában hogyan néz ki a Megváltó arca. Éjszaka, amíg a szobrász aludt, angyalok szálltak le a mennyből, és befejezték az arcot. A festményen egy térdelő hegedűművész is szerepel, akit a szobor egy aranypapucs ledobásával segített ki a szegénységből. 

 

7 szabad művészet és 2 római szent 

A templom déli mellékhajójában lévő ablak fedőkövein a hét szabad művészet szimbólumai láthatók. A feliratos szalaggal ellátott kerek medalionokban álló női alakok a középkori oktatás alapjait jelképezik: aritmetika, asztrológia, geometria, nyelvtan, logika (nem maradt fenn), zene (a madárfejű nő) és retorika. A hét szabad művészet hasonló ábrázolásai a 12. századi francia székesegyházakban (Chartres, Sens, Lyon) és Olaszországban a sienai és pisai székesegyházakban találhatók.

A hét szabad művészet ábrázolása alatt két szent - Szent Félix és Szent Adauctus - alakja látható. Ezek a vértanúk Diocletianus és Maximianus uralkodása alatt éltek a 3. században. Félix római papként megtagadta a római isteneknek való áldozatot, ezért halálra ítélték. Adauctus vele együtt vállalta a vértanúságot.

Jónás és a cethal

A templom déli mellékhajójában lévő falfestményen Jónás és a cethal ószövetségi történetének egy jelenete látható. Jónás próféta három napot és három éjszakát töltött egy nagy hal gyomrában. Jónás küldetése az volt, hogy prédikáljon Ninive városának lakóinak, de eleinte minden lehetséges módon kerülte ezt. Végül azonban eljutott Ninivébe, és prédikációja megtérést hozott a városnak. Jónás és a cethal történetének részletei a templomban két másik helyen is megtalálhatók -  a főoltár felépítményének domborműveként és az egyik sírfelirat táblaképeként. A Jónás-motívum a templom logójában is szerepel.

Volto Santo
Krisztus megkeresztelkedése
7 szabad művészet és 2 római szent
Krisztus megkeresztelkedése
Jónás és a cethal
Krisztus megkeresztelkedése