Ochtina

Ochtina, evangélikus templom

Az ochtinai templom (ma evangélikus templom), amelyet eredetileg Szent Miklósnak szenteltek, a Gömör vidék egyik legrégebbi és legérdekesebb nevezetessége. A gótikus templom egy romos román kori épület helyén épült egyhajós templomként, szentéllyel és északi sekrestyével. Az északi csillagboltozatos oldalhajót a 16. század elején építették hozzá, a hajó porosz boltíves mennyezete a 18. századból származik.

A 14. század közepéről származó gótikus falfestmények a szentély teljes belső részét beborítják, és töredékesen fennmaradtak a templom padlásterében. Az ochtinai festmények alkotója, az ochtinai szentély mestere, a gecelfalvi szentély alkotójával lehet azonos.

Felhívjuk figyelmét ezekre a falfestményekre

A Szentháromság 

A Szentháromság ősi ábrázolása a templom szentélyének hátsó részén lévő rozettaablak ívében található. Egyetlen fejet ábrázol, három arccal és négy szemmel. Ezt az ábrázolást a tridenti zsinatig (1545-1563) használták. Régi középkori szimbólumként a templom és a gótikus út logója lett.

 

Utolsó vacsora

A szentélyben található Az utolsó vacsora című freskó, a templom egyik leglenyűgözőbb falfestménye, amely színpompájával és a történet bizonyos intimitásával tűnik ki. Jézus Krisztust ábrázolja, amint bal kezében kenyeret tart, jobbjával pedig áldást oszt. Az egyes apostolok esznek, isznak és vágják a kenyeret. Furcsa módon csak tizenegy apostol szerepel a freskón. Úgy tűnik, mintha csak a mellén nyugvó Szent János, a Krisztus jobbján álló Szent Péter és a balján álló apostol hallgatna Krisztus szavaira, miszerint egyikük el fogja árulni őt. Júdás vörös glóriát viselve ül Krisztussal szemben, és ujjával magára mutat.  

A sírbatétel és a feltámadás

A Sírba tétel és a Feltámadás falfestményei a templom szentélyének déli falán lévő passiójelenetekhez tartoznak. A Sírbatétel freskóján Mária fekteti le Krisztus testét, Krisztus fejénél Szent János, lábainál pedig Arimateai József segít neki. A jelenetben négy nő siránkozik. A Feltámadás freskó a kőlap elmozdítását és Jézus Krisztusnak a sírból való kiemelkedését ábrázolja, jobb kezének áldó gesztusával. A sír mellett három sisakos, láncpáncélt viselő, lándzsával és buzogánnyal felfegyverzett katona alszik.

A Szentháromság
Krisztus megkeresztelkedése
Utolsó vacsora
Krisztus megkeresztelkedése
A sírbatétel és a feltámadás
Krisztus megkeresztelkedése