Gecelfalva

Gecelfalva, evangélikus templom

A ma evangélikus templomként működő gecelfalvi templom a 14. század első feléből származik, eredetileg Szent Bertalan tiszteletére szentelték. Egyhajós szentélyes épület, északi oldalán sekrestyével, nyugati oldalán magas toronnyal. A templom szentélyét a 14. század utolsó harmadában kibővítették és keresztboltozattal boltozták.

A gecelfalvi templom 1360-1370-es évekből származó falfestményei eddig a legnagyobb összefüggő festett területet képviselik a gömöri templomok közül.

A templom belsőjét egy 1740-ből származó monumentális barokk oltár és szószék is uralja.

Felhívjuk figyelmét ezekre a falfestményekre

A szentély boltozata

A templom falfestményei 1377 és 1400 között készültek. A szentély gazdagon díszített boltozatán az egyházatyákat, a négy evangélista szimbólumait, zenélő angyalokat, feliratos szalagokat és prófétákat ábrázoló freskók láthatók. A boltozat nyugati részében Szent Ambrus és egy szárnyas bika, mint Lukács evangélista szimbóluma, a boltozat északi részében Szent Gergely és egy oroszlán, mint Márk evangélista szimbóluma, a keleti részben Szent Ágoston és egy ember vagy angyal, mint Máté evangélista szimbóluma, a déli mezőben pedig Szent Jeromos és egy sas, mint Szent János evangélista szimbóluma látható. A boltozat egyéb mezőit prófétákat, hangszeren játszó angyalokat és füstölőt tartó angyalokat ábrázoló festmények borítják. A boltozaton Krisztus arca látható, utalva Jézus evangéliumi szavaira (Mt 21,42): „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett”. 

Keresztre feszítés

A templom szentélyének északkeleti falán a keresztre feszítést ábrázoló monumentális és igen lenyűgöző freskó két öv magasságát foglalja el. A jelenetet egy magas kereszt uralja a keresztre feszített Jézus Krisztussal, alatta Mária és Szalómea, Szent János, a keresztet átölelő Mária Magdolna és két katona áll egy csoportban.  A megfeszített Krisztus oldalán két rabló, Gestas és Dysmas látható, akiket a keresztre kötözve (nem szögezve) és végtagjaikat eltörve ábrázolnak. Figyelemre méltó részlet a latorok lelkének elvitele apró figurák formájában. A tettét megbánó Dysmas lelkét egy angyal viszi el, Gestas lelkét pedig az ördög. Érdekes részlet a jobb oldali római katona alakja, aki egy pajzsra támaszkodik, amelyen egy sárkány festett feje látható - a kereszténység ellenségének ősi szimbóluma és a rajta győzedelmeskedő Szent György attribútuma.

Jézus sírbatétele

A Jézus sírbatétele című freskó a templom szentélyének déli falán található, és a szentély faldíszítésének Krisztológiai ciklusának kronológiai végeredménye. Máriát ábrázolja, amint Krisztus testét a sírba fekteti, halott fiát a fejénél fogva tartja, és arcát gyengéden az övéhez szorítja. Segítségére van Arimateai József, aki Krisztus feje mellett áll, és Nikodémus, aki a lábánál áll. Négy siratóasszony csoportja kíséri őket, jobbra pedig a gyászoló Szent János látható.

A szentély boltozata
Krisztus megkeresztelkedése
Keresztre feszítés
Krisztus megkeresztelkedése
Jézus sírbatétele
Krisztus megkeresztelkedése