Rimavská baňa

Rimavská Baňa, ev. a. v. kostol

Ranogotický jednoloďový kostol (dnes evanjelický) nad obcou Rimavská Baňa je ohradený renesančným múrom. Zaujímavosťou je, že kostol bol vymaľovaný zvnútra aj zvonku. Barokovo-klasicistická zvonica z 18. storočia je netypicky pristavaná k severnej stene presbytéria.

Vzácne stredoveké nástenné maľby sa zachovali v presbytériu kostola – na východnej strane víťazného oblúka, čiastočne na severnej stene a nad pastofóriom (výklenok v stene).

V interiéri zaujme návštevníkov aj hodnotný kazetový strop (1783), barokový oltár (1745) s kazateľnicou (1747) a vyrezávané stallum (lavica) z roku 1695.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Ladislavská legenda

Na severnej stene lode kostola sa nachádza najzachovalejšia maľba kostola, ktorá zobrazuje Ladislavskú legendu. Príbeh hrdinstva a rytierskeho života začína v ľavej časti, kde sa vypínajú vypínajú hradby Varadína. Spoza nich vidieť úzkostlivé pohľady žien a smútiacu postavu mladej devy pod hradbami. Uprostred je zobrazený neľútostný boj uhorského a kumánskeho jazdectva pri Čerhalme plný emócií. Zaujímavosťou je detailné zobrazenie postrojov, farieb koní, odevov a pokrývok hláv rozlišujúcich uhorské a kumánske vojsko. Príbeh pokračuje výjavmi ako zápas svätého Ladislava s Kumánom, pomoc Ladivy pri jeho zabití a oddych kráľa v jej lone.

Svorník s erbom Stibora zo Stiboríc

Erb Stibora zo Stiboríc, zaťa tunajších zemepánov Sečéniovcov, je umiestnený v kotúčovom svorníku na klenbe presbytéria kostola. Rebrá klenby sú vymaľované červeno-bielym geometrickým ornamentom a vo vrchole sa zbiehajú do svorníka so spomínaným erbom.

Freska sv. Barbory

Svätá Barbora, patrónka baníkov, je vyobrazená na vnútornej pravej strane víťazného oblúka. Barbora sa zvyčajne znázorňuje s vežou (ako aj v tomto prípade). Východiskom tohto výjavu je legenda, podľa ktorej dal Barboru vlastný otec zatvoriť do veže, aby sa nestretávala s kresťanmi a nerástla vo viere.