Plešivec

Plešivec, kostol ref. cirkvi

Jednoloďový kostol, pôvodne zasvätený sv. Jurajovi, patrí dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi. Kostol v Plešivci sa prvýkrát spomína v roku 1314. Začiatkom 15. storočia pristavili k severnej stene kostola neskorogotickú kaplnku podľa vzoru spišských pohrebných kaplniek. Do pohrebnej kaplnky však stihli pochovať len Ladislava Bubeka, ktorý zomrel v prvých rokoch 15. storočia. Keď v roku 1558 napadli Plešivec Turci, zničili a vypálili aj kostol, ktorý potom stál skoro 60  rokov ako ruina so zrútenými klenbami a bez strechy. V prvej polovici 17. storočia ruinu opravili reformovaní veriaci. Až začiatkom 19. storočia bola zaklenutá severná kaplnka a objavený epitaf (náhrobný kameň) Ladislava Bubeka.

Nástenné maľby plešiveckého kostola patria k najvýznamnejším artefaktom nástennej maľby zaalpského maliarstva 14. storočia, čo potvrdzujú nálezy ďalších fragmentov malieb na severnej stene presbytéria z roku 2009.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Predstavenie Pána v chráme

Nástenná maľba patrí k najzachovalejším výjavom výzdoby severnej steny presbytéria vo vrchnom páse. Je súčasťou chronologického cyklu zachytávajúceho život Ježiša Krista, ktorý začína scénou Zvestovania, potom nasleduje práve Predstavenie v chráme, ďalej Krst Krista, Príchod do Jeruzalema, Umývanie nôh, Kristus v Getsemanskej záhrade, Kristus pred Pilátom, Bičovanie a Nesenie kríža, Posledná večera a Ukrižovanie (na južnej stene). Cyklus scén z Kristovho života bol odhalený až v rokoch 2011 až 2014.

Tri Márie pod krížom

Časť scény z kalvárie zobrazuje nástenná maľba na južnej stene presbytéria s názvom Tri Márie pod krížom (Ježišova matka, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna). Freska bola reštaurovaná v 70. rokoch 20. storočia. Pozornosť pútajú plastické svätožiary. Spôsob tvorby svätožiar pomocou drevených kolíčkov nad hlavami je typický pre taliansku Padovu a vzácnu Giottovu freskovú maľbu v bazilike svätého Antona v kaplnke rodu Scrovenigovcov. Práve tá mohla slúžiť ako inšpirácia pre Juraja Bubeka počas jeho diplomatických návštev Talianska.

Krst Krista

Nástenná maľba pravdepodobne zo 14. storočia je súčasťou chronologického cyklu života Ježiša Krista na severnej stene presbytéria kostola. Patrí k najzachovalejším freskám z dielne talianskych majstrov, ktoré boli odhalené až v rokoch 2011 až 2014.

Predstavenie Pána v chráme
Krst Krista
Tri Márie pod krížom
Krst Krista
Krst Krista
Krst Krista