Kyjatice

Kyjatice, ev. a. v. kostol

Kostolík v Kyjaticiach pochádza z konca 13. alebo začiatku 14. storočia. Ide o pôvodne opevnený románsko-gotický jednoloďový kostol s presbytériom, pristavanou vežou na východnej strane a sakristiou na severnej strane. V areáli sa nachádzajú, dnes už len ruiny, bývalej školy a fary.

Za múrmi kostola objavíte unikátne nástenné stredoveké maľby, ktoré pochádzajú z 2 etáp – z konca 14. storočia (presbytérium, víťazný oblúk) a z prvej polovice 15. storočia (severná stena lode). Fresky boli po prijatí reformácie zabielené, objavil ich István Gróh v roku 1894, následne boli opäť zamaľované. Reštaurovali sa v 80. rokoch 20. storočia.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Posledný súd

Unikátna monumentálna maľba Posledný súd na severnej stene lode kostola pochádza pravdepodobne z roku 1426. V strede veľkého kruhu je Ježiš v mandorle. Po jeho bokoch sú anjeli s Arma Christi (nástroje jeho umučenia). Kristus súdi živých i mŕtvych, vstávajúcich z hrobov a rozdeľuje ich na spravodlivých a odsúdených. Deväť polí kruhu predstavuje nástup deviatich osobitých anjelských chórov a zástupov víťaznej cirkvi. Maľba pripomína ilustrácie v rukopisoch sv. Hildegardy z Bingenu.

Anjel s 2 korunami a čelná stena presbytéria

Postava anjela s dvoma kráľovskými korunami sa nachádza na východnej strane presbytéria kostola v hlbokom ostení východného kruhového okna. Historik umenia Milan Togner uvažoval, že je to postava sv. Ľudovíta z Toulouse. Ľudovít z Toulouse je svätec z dynastie Anjouovcov, syn Karla II. neapolského a uhorskej princezny Márie z rodu Arpádovcov. Ľudovít sa vzdal nároku na trón v prospech mladšieho brata a vstúpil do františkánskeho rádu. Neskôr sa stal biskupom v Toulouse. Nad výjavom anjela je namaľovaný žehnajúci Boh Otec v mandorle *a po stranách dve ženské kľačiace postavy. V nižšom páse je skupina štyroch svätíc a apoštola.

*Mandorla = typická stredoveká ozdoba, najmä v románskom slohu, oválna alebo elipsovitá svätožiara okolo Kristovho majestátu (Krista – vládcu sveta) v tvare mandle. Svätožiara v tvare mandle obopínajúce telo celého božstva.

Posledný súd
Krst Krista
Anjel s 2 korunami a čelná stena presbytéria
Krst Krista
Freska
Krst Krista