Kameňany

Kameňany, ev. a. v. kostol

Kostol z polovice 13. storočia, pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi, má románsky základ. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou. Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí (zaklenutie lode, murovaná empora, prestavba južnej veže) a v 18. storočí (okenné otvory v duchu baroka a klasicizmu). Samostatne stojaca veža bola postavená okolo roku 1800.

Unikátna fresková výzdoba kostola je z 1. polovice 14. storočia a z 15. Storočia.

Z mladšej etapy vývoja kostola pochádza klasicistický oltár s ústrednou olejomaľbou Ježiša s anjelmi od Jozefa Czauczika, kazateľnica s baldachýnom z 1. polovice 19. storočia a vzácny organ z roku 1785.

Upriamte vašu pozornosť na tieto nástenné maľby

Metercia

Fresková výzdoba kostola pochádza z 1. polovice 14. storočia a z 15. storočia. Na severnej stene lode kostola, na empore (na chóre) je na stredovekej nástennej maľbe zobrazená sv. Anna Samotretia (Metercia) s Pannou Máriou a Ježiškom.

Freska apoštolov v presbytériu

Unikátne fresky, ktoré zobrazujú postavy apoštolov, sa nachádzajú na severnej stene presbytéria v strednom páse. V priestore za oltárom sú alternované postavami uhorských kráľov – sv. Ladislava a sv. Štefana a princa sv. Imricha. Veľmi výnimočné sú motívy chlapčenských hlavičiek v kosoštvorcoch ako ornamentálny motív bordúr (ozdobných okrajov), pričom ide o znak jedinečnej talianskej nástennej maľby. Mimoriadne hodnotným prvkom kostola sú tzv. pastiglie (plastické reliéfne úpravy svätožiar).

Biskupi v sedílii v presbytériu s magickými jamkami

Výnimočná stredoveká maľba troch postáv biskupov bola odkrytá v sedílii (kamenných sedadlách) na južnej strane apsidy. Zaujímavosťou je, že biskupom chýbajú oči a na stene vidno drobné priehlbiny, nazývané aj „magické jamky“. Kedysi sa verilo, že hmota či prach, ktorá sa vyškrabe zo stien kostola, má čarovnú, azda i liečivú moc.

Metercia
Krst Krista
Freska apoštolov v presbytériu
Krst Krista
Biskupi v sedílii v presbytériu s magickými jamkami
Krst Krista